Prisplan

1 000 000 kr
Nu kan du vinna priser till ett värde av: 159 800 kr
Bil 1 023 600,17 SC-poäng
....... 500 790,12 SC-poäng
....... 28 569,85 SC-poäng
Teknik 11 413,73 SC-poäng
Presentkort 10 001,15 SC-poäng
Mobiltelefon 7 689,27 SC-poäng
Presentkort 5 000,29 SC-poäng
Presentkort 500,17 SC-poäng
Presentkort 200,65 SC-poäng
Presentkort 100,13 SC-poäng

NOTERA: Exakt matchning av SC-poäng enligt prisplan och spelreglerna ger dig möjlighet att lösa in dina SC-poäng mot vinst!